Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe:

 • styczeń 2017 – obecnie
  ZF Automotive Polska – Centrum Inżynieryjne w Częstochowie na stanowisku Inżyniera Walidacji i Weryfikacji
  – kontrola oraz zatwierdzanie raportów po przeprowadzonych testach walidacyjnych dla modułów poduszek powietrznych
  – tworzenie raportów zbiorczych z walidacji produktu
  – analiza specyfikacji dla zdefiniowanego produktu oraz stworzenie na ich podstawie scenariusza rozwoju produktu
  – analiza i zatwierdzanie instrukcji testowych produktu
  – trener wewnętrzny
  – członek grup ratunkowych i ewakuacyjnych
 • luty 2014 – kwiecień 2017
  ZF TRW Automotive Polska Sp. z o. o. – Centrum Inżynieryjne w Częstochowie na stanowisku Inżyniera Produktu
  – koordynowanie aktywności związanych z wdrożeniem produktu do produkcji
  – planowanie oraz analiza przeprowadzonych testów poduszek powietrznych
  – prace koncepcyjne związane z rozwojem modułów poduszek powietrznych
  – trener wewnętrzny
  – członek grup ratunkowych i ewakuacyjnych
 • styczeń 2012 – luty 2014
  TRW Automotive Polska Sp. z o. o. – Centrum Inżynieryjne w Częstochowie na stanowisku Inżyniera Projektowania
  – zmiany w dokumentacji technologicznej
  – projektowanie nowych wyrobów
  – przygotowanie nesting’ów oraz programów cięcia na laserze
  – nadzór nad wyrobem prototypowym
  – prace koncepcyjne związane z rozwojem poduszek powietrznych oraz technologii szycia tkanin tekstylnych
  – kalkulacje przewidywanych kosztów produkcji
 • sierpień – grudzień 2011
  TRW Automotive Polska Sp. z o. o. – Centrum Inżynieryjne w Częstochowie na stanowisku Inżyniera Prototypu
  – nadzór nad produkcją wyrobu prototypowego
 • lipiec – sierpień 2011
  TRW Automotive Polska Sp. z o. o. – Centrum Inżynieryjne w Częstochowie na stanowisku Inżyniera Projektowania
  – zmiany w dokumentacji technologicznej
  – projektowanie nowych wyrobów
  – przygotowanie nesting’ów oraz programów cięcia na laserze
  – nadzór nad wyrobem prototypowym
 • listopad – grudzień 2010
  O.C.S. Sp. z o. o. w Częstochowie na stanowisku technologa-programisty wycinarki wodnej
  – wykonywanie rysunków wykonawczych na obrabiarkę CNC
  – programowanie obrabiarki CNC
  – kontakt z klientem

Inne doświadczenie:

 • marzec – lipiec 2010
  opracowanie dokumentacji SZJ do wdrożenia w MULTIMETAL Sp. z o. o.
  (w listopadzie 2010 roku system został certyfikowany w przedsiębiorstwie)
 • lipiec 2009
  praktyka dyplomowa w Stolzle Częstochowa
 • lipiec 2008
  praktyka zawodowa w TRW Automotive Zakład Poduszek Powietrznych – dział Produkcyjnej Kontroli Jakości
  – analizy R&R
  – audity warstwowe
 • lipiec 2007
  praktyka zawodowa w Wodociągach Częstochowskich s.a. – dział BHP
  – zapoznanie się z pracą działu BHP
  – kontrola pracowników
  – opracowanie kart stanowiskowych
  – szacowanie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy