O mnie

Wykształcenie, które zdobyłem podczas studiów pozwala mi sądzić, iż jestem odpowiednią osobą do pracy na stanowisku specjalisty ds. jakości lub zarządzania produkcją, technologa, projektanta.

W okresie studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, praktyk i pisania pracy dyplomowej nabyłem wiedzę z zakresu eksploatacji obiektów technicznych, procesów montażowych, systemów, zagadnień i narzędzi jakościowych. Zagadnienia takie jak TPM, PAMCO, SMED, TQM, CONWIP, 5S, FMEA, SPC nie są mi obce i biegle się nimi posługuję. Wiedza ta wsparta jest certyfikatem auditora wewnętrznego, który w najbliższej przyszłości chciałbym uzupełnić o certyfikaty auditora środowiskowego oraz BHP. O moim wysokim poziomie wiedzy świadczyć może fakt, iż przez większość lat studiów utrzymywałem się w czołówce studentów z mojego kierunku otrzymując stypendium za wyniki w nauce. Za okres 5 lat studiów miałem średnią ocen 4.23, a oceną końcową studiów jest ocen bardzo dobra.

Moja praca magisterska była poświęcona problematyce wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg. normy PN-EN ISO 9001:2009 w przedsiębiorstwie usługowym branży Automotive; spółce „MULTIMETAL”, która jest podwykonawca dla TRW Automotive. W ramach niniejszej pracy opracowałem dokumentację Systemu Zarządzania Jakością gotową do wdrożenia w tym przedsiębiorstwie, a sam SZJ został przez spółkę „MULTIMETAL” z sukcesem certyfikowany w listopadzie 2010 roku. Praca magisterska natomiast została wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji przez częstochowski oddział Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Ponadto z drugiego kierunku studiów, którym jest Mechaniki i Budowy Maszyn posiadam wiedzę z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów, technologii obróbki, podstaw konstrukcji maszyn oraz rysunku technicznego (szczególnie rysunek techniczny maszynowy jest mi bliski). W związku z tym, iż głównym obiektem moich zainteresowań z zakresu mechaniki jest modelowanie 3D, dlatego też wybrałem Komputerowe Projektowanie Maszyn i Urządzeń jako specjalność.

Powyższą wiedzę wspieram biegłą znajomością takich pakietów jak AutoCAD oraz MS Office, a także ciągle poszerzam swoje umiejętności z modelowania 3D w pakietach SolidWorks oraz CATIA. Posiadam także podstawy modelowania ścieżki narzędzia w pakiecie SurfCAM, które staram również się rozwijać. Oprócz tego bardzo szybko przyswajam sobie obsługę nowych programów oraz urządzeń.