Wykształcenie

 • 2007 – 2011
  studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
  kierunek: mechanika i budowa maszyn
  specjalność: Komputerowe Projektowanie Maszyn i Urządzeń
  nie ukończone
 • 2005 – 2010
  studia dzienne na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
  kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
  specjalność: Zarządzanie Produkcją i Jakością
 • 2006 – 2008
  nauka w Centrum Nauki i Biznesu Żak
  kierunek: technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • 2002 – 2005
  VII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie
  klasa o przedmiotach wiodących: matematyka, informatyka, fizyka